DAFTAR WALI KELAS TP. 2023/2024

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI WALI KELAS

A.  Pengelolaan Kelas:

 1. Tugas Pokok Meliputi:
  • Mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan pendidikan.
  • Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Membantu pengembangan keterampilan anak didik
  • Membantu pengembangan kecerdasan anak didik
  • Mempertinggi budi pekerti dan kepribadian anak didik
 2. Keadaan Anak Didik:
  • Mengetahui jumlah anak didik
  • Mengetahui jumlah anak didik putra (Pa)
  • Mengetahui jumlah anak didik putri (Pi)
  • Mengetahui nama-nama anak didik
  • Mengetahui identitas lain dari anak didik
  • Mengetahui kehadiran anak didik setiap hari
  • Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi anak didik (tentang pelajaran,status sosial/ekonomi, dan lain-lain).
 3. Melakukan Penilaian:
  • Tingkah laku anak didik sehari-hari di sekolah
  • Kerajinan, ketekunan, dan kesantunan
  • Kepribadian/tatib
  • dan lain-lain
 4. Mengambil Tindakan Bila Dianggap Perlu:
  • Pemberitahuan, pembinaan, dan pengarahan
  • Peringatan secara lisan
  • Peringatan khusus yang terkait dengan BP/Kepala Sekolah
 5. Langkah Tindak Lanjut
  • Memperhatikan buku nilai rapor anak didik
  • Memperhatikan keberhasilan/kenaikan anak didik
  • Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan anak didik
  • Memperhatikan dan membina suasana kekeluargaan

B. Penyelenggaraan Administrasi Kelas meliputi:

 1. Denah tempat duduk anak didik
 2. Papan absensi anak didik
 3. Daftar Pelajaran
 4. Daftar Piket
 5. Buku Absensi
 6. Buku Jurnal kelas
 7. Tata tertib kelas
 • Penyusunan dan pembuatan statistik bulanan anak didik
 • Pembuatan catatan khusus tentang anak didik disertai identitas lengkap dan jelas.
 • Pencatatan mutasi anak didik
 • Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar
 • Pembagian buku laporan penilaian hasil belajar
 • Membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan lingkungan kelasnya.
 • Berinteraksi dengan orang tua/wali peserta didik (paguyuban kelas)
 • Menyusun laporan kepada Kepala Sekolah secara berkala.
 • Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan kepala sekolah secara langsung.